Til hovedinnhold

Bruk av statped.no

Oversettelse

All tekst på statped.no kan oversettes til og leses høyt på mange andre språk med «Engasjerende leser» («Immersive Reader») i Microsoft Edge.

Slik gjør du det

 1. Gå til ønsket nettside www.statped.no med nettleseren Microsoft Edge.
 2. Velg metode A eller B:
  • A: Klikk på ikonet for «Engasjerende leser» i vinduet «Vis nettstedsinformasjon» (det vil si der URL-en står øverst på siden):
Edge-ikon på menylinje
 • B: Hvis nettsiden ikke har ikonet som vist i A, gjør du slik på en PC:
  - ENTEN: Marker ønsket tekst og høyreklikk på den markerte teksten.
  - ELLER: Hold nede Ctrl-tasten og trykk på bokstaven A på tastaturet (Ctrl+A) for å markere all tekst og menyer på nettsiden. Høyreklikk på den markerte teksten eller på et sted på nettsiden der bakgrunnen er uten innhold (hvit).
 • Velg «Åpne i Engasjerende leser» i menyen som dukker opp, slik du ser i denne videoen:
 • Oversett og få lest opp tekst på andre språk med denne menyen, som også dukker opp:
 • Skjermdump Engasjerende leser meny.
  • Velg språk du vil oversette til med «Leseinnstillinger», «Oversett», «Velg et språk» og «Oversette hele siden»:
  Skjermdump Leseinnstillinger.
 • Velg å få lest opp den oversatte teksten med «Les høyt». (Velg eventuelt stemme til språket du har oversatt til med «Stemmealternativer»):
 • Skjermdump innstillinger for stemme.
  Trykk til slutt på «Play»-symbolet (hvis opplesningen ikke starter automatisk):
  Skjermdump Menylinje Les høyt.

  Side 4 av 5