Cerebral synshemming (CVI) | www.statped.no

Cerebral synshemming (CVI)

Cerebral synshemming (CVI) er et begrep som brukes for å beskrive synshemming med årsak i skade i synsbanene og i hjernens sentre.

Dette er den vanligste synshemmingen hos barn i den vestlige verden i dag.

Hva er CVI?

Synsforstyrrelser som følge av en skade i hjernen kalles for CVI, Cerebral Visual Impairment. På norsk kalles det for cerebral synshemming.

CVI er ingen diagnose, men en beskrivelse av synsfunksjon eller -atferd som følge av skade i synsbanene, synssenteret i bakhodelappen eller i tilhørende områder i hjernen som er involvert i tolkning og bearbeiding av synsinntrykk.  

Ti tips for deg som jobber med barn med CVI

Hovedprinsippet med tidlig innsats for barn med CVI er å minimere påvirkningen på barnets utvikling, legge til rette for selvstendighet, minimere sosiale vansker og øke livskvaliteten.

 

Samtaler om å ha CVI

Synsvansken kan være vanskelig å forstå, både for den som har CVI og dem som er rundt. Vi har snakket med to ungdommer om hvordan det er å ha CVI, og hvordan de tilrettelegger for synsvanskene sine.

God start på ungdomsskolen med erfaringer fra barneskolen

Gode erfaringer og systematisk innsats gjør at Marley Maria (12) lærer og trives på barneskolen. Nå skal erfaringene sikre overgangen til ungdomsskolen.

E-læring grunnkompetanse i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

E-læringsressurs om å utvikle og støtte opp om kommunikasjon hos mennesker med forsinket eller manglende talespråk.

Focus MDVI

Focus MDVI er en norsk veileder med skjema for utredning av synsfunksjon hos barn med synshemning og sammensatte vansker. Veilederen er beregnet til bruk for personer med synspedagogisk kompetanse.

Multifunksjonshemming og CVI

Personer med multifunksjonshemming har ofte synsvansker, kalt cerebral synshemming (CVI). For barn med CVI er det avgjørende med tidlig innsats og gode tiltak for å sikre en god utvikling.

Syn og synsfunksjon i pedagogisk sammenheng

Her er en kort innføring i hva hjernesynshemning er, og hvordan vi kan tilrettelegge for elever som både har vansker med å se og forstå det de ser. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!