Til hovedinnhold

Samtaler om å ha CVI

Hjernesynshemning (CVI) gjør det vanskelig å tolke, forstå og forholde seg til synsinntrykk. Selv om øynene fungerer normalt, kan synsfunksjonen være redusert.

Det varierer mye hvordan CVI arter seg. Synsvansken kan være vanskelig å forstå, både for den som har CVI, og dem som er rundt.

Hvordan leve med CVI?

Vi har snakket med to ungdommer om hvordan det er å ha CVI, og hvordan de tilrettelegger for synsvanskene sine.

Både Obah og Emilie har en lettere grad av CVI, og de har ulike utfordringer i hverdagen. Allerede i førskolealder fant de ut at de har CVI. Begge har mange refleksjoner om å streve med synet gjennom grunnskole og videregående skole.

Vi håper at disse samtalen kan nyttig å høre på, både for barn og ungdom og deres foreldre og lærere, men at også venner og medelever kan få innblikk i hvordan det kan være å ha CVI.

Hør samtale med Obah (35:15)

Portrett av Obah

Hør samtale med Emilie (21:24)

Emilie, 18 år

Tips til andre ressurser

Orientering

Syn og teknologi

Matematikkvansker

Veileder i matematikk for elever med synssvekkelse

Struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet

Film: Hjernerelaterte synsvansker (CVI)