Samtaler om å ha CVI | www.statped.no

Samtaler om å ha CVI

Hjernesynshemning (CVI) gjør det vanskelig å tolke, forstå og forholde seg til synsinntrykk. Selv om øynene fungerer normalt, kan synsfunksjonen være redusert. 

Det varierer mye hvordan CVI arter seg. Synsvansken kan være vanskelig å forstå, både for den som har CVI, og dem som er rundt.

Hvordan leve med CVI?

Vi har snakket med to ungdommer om hvordan det er å ha CVI, og hvordan de tilrettelegger for synsvanskene sine.

Både Obah og Emilie har en lettere grad av CVI, og de har ulike utfordringer i hverdagen. Allerede i førskolealder fant de ut at de har CVI. Begge har mange refleksjoner om å streve med synet gjennom grunnskole og videregående skole.

Vi håper at disse samtalen kan nyttig å høre på, både for barn og ungdom og deres foreldre og lærere, men at også venner og medelever kan få innblikk i hvordan det kan være å ha CVI.

Hør samtale med Obah (35:15)

Portrett av Obah

Obah (18 år) har CP og CVI. Selv om hun sitter i rullestol og har motoriske utfordringer, opplever hun at det er CVI-en som er vanskeligst å forstå. Hun forteller om hva hun gjør for å holde fokus på det viktigste i skolefag, støtte til å forenkle fagstoffet, det sosiale og å være med på aktiviteter med venner.

Hør samtale med Emilie (21:24)

Emilie, 18 år

Emilie (18 år) snakker mye om hvordan det er å være sammen med andre, og om at det er vanskelig å tolke og forstå ansiktsuttrykk, gjenkjenne personer og finne fram. Hun har mange opplevelser som hun opp gjennom årene har opplevd som vanskelige, og som hun deler med oss i denne samtalen.

Tips til andre ressurser

Orientering

Blinde og svaksynte har ofte problemer med å få oversikt over romlige forhold. Å lære å orientere seg er derfor en sentral og naturlig del av mobilitetsopplæringen.

Syn og teknologi

Hjelpemidler og teknologi kan bidra til at blinde og svaksynte får utnyttet sine ressurser på lik linje med andre. 

Matematikkvansker

Matematikkvansker viser seg på forskjellige måter og årsakene til vanskene varierer. Individuelle tiltak og tilpasninger er viktig for at alle skal erfare et inkluderende læringsmiljø.

Veileder i matematikk for elever med synssvekkelse

Hvordan kan vi gi god opplæring i matematikk til en elev med synssvekkelse? Hvilke tiltak fungerer, og hvordan skal vi legge opp arbeidet med de ulike kompetansemålene?

Struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet

Vi har alle behov for struktur og forutsigbarhet i større eller mindre grad. For noen er det helt avgjørende i hverdagen og læringssituasjoner. 

Film: Hjernerelaterte synsvansker (CVI)

Her er en kort innføring i hva hjernesynshemning er, og hvordan vi kan tilrettelegge for elever som både har vansker med å se og forstå det de ser. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!