Til hovedinnhold

Tiltak

Hovedprinsippet med tidlig innsats for barn med CVI er å minimere påvirkningen på barnets utvikling, legge til rette for selvstendighet, minimere sosiale vansker og øke livskvaliteten.

Tiltak for å minimere konsekvensene av CVI:

  • Sikre at omgivelsene og kommunikasjonsmateriell er tilgjengelig og tilpasset barnets utviklingsnivå
  • Utvikle effektive strategier for å få mest mulig ut av barnets synskapasitet
  • Fremme funksjonell kompensering med andre sanser, som for eksempel taktilsans og hørsel

Følgende strategier kan brukes:

  • Bruk multisensorisk stimulering av syn, hørsel, berøring og lukt
  • Gi god tid og flere pauser for at barnet skal kunne se og respondere på stimuli. En stor del av energien trengs for å prosessere visuell informasjon og det kan gjøre at barnet blir raskt sliten.
  • Forsøk å gjøre visuell informasjon enkel, konstant og så forutsigbart som mulig
  • Bruk leker og aktiviteter som motiverer barnet
  • Forsøk å tolke barnets responser. For eksempel endringer i pust, blikkskift eller hode- og kroppsposisjon.