Til hovedinnhold

Kva er synsnedsetjingar?

Samtaler om CVI

Det varierer mye hvordan CVI arter seg. Synsvansken kan være vanskelig å forstå, både for den som har CVI, og dem som er rundt.

Nedenfor kan du høre to samtaler med jentene Obah og Emilie om hvordan det er å ha en lettere grad av CVI. Begge har mange refleksjoner om det å streve med synet gjennom skoleløpet, og om hvordan det kan legges til rette for deres form for synsnedsettelse.

Samtalene kan være nyttige for å få et innblikk i hvordan det kan være å ha CVI.

Høyr samtale med Obah (35:15)

Portrett av Obah

Høyr samtale med Emilie (21:24)

Emilie, 18 år

Side 7 av 9