Til hovedinnhold

Kva er synsnedsetjingar?

Konsekvenser av synsnedsettelser

Symptomene på øyerelaterte og hjernerelaterte synsvansker kan ofte være like, og de pedagogiske tiltakene vil derfor kunne være de samme. Samtidig er personer med synsnedsettelser en svært heterogen gruppe. Dette fører til stor variasjon i hvilke konsekvenser synsnedsettelsen får, og hvilke behov for tilrettelegging dette medfører.

Nedsatt syn føre til begrensninger på flere områder:

 • orientering og forflytning
 • lesing og skriving
 • bruk av digitale hjelpemidler
 • aktiviteter i dagliglivet
 • selvstendighet
 • sosial samhandling

Dette kan medføre behov for tilrettelegging av læringsmiljøet og opplæringen.

Kognitiv overbelastning

Synsnedsettelsen kan også gi økt risiko for kognitiv overbelastning. Dette kan komme av

 • mangel på struktur, oversikt, forutsigbarhet og tydelige rammer
 • for mange, eller for vanskelige krav og forventninger
 • for få muligheter til å kommunisere egne behov og bli forstått
 • mangel på felles oppmerksomhet og deling av opplevelser
 • for liten mulighet til å påvirke egen situasjon
 • fysiske eller psykiske forhold
 • overveldende inntrykk: for mange ord, lyder eller informasjon

Overbelastningen kan medføre en atferd som likner på atferden hos personer med autismespekterforstyrrelser (ASF). Det er viktig å være oppmerksom på at ASF ikke nødvendigvis er årsaken til atferden. Det kan like gjerne skyldes overbelastning eller for lite stimuli.

Stereotyp atferd og selvstimulering

For noen kan synsnedsettelsen medføre én eller flere former for stereotyp atferd og selvstimulering. Dette kommer til syne gjennom gjentakelse av visse bevegelser eller handlinger etter et fast mønster.

God tilrettelegging kan forebygge og redusere atferd som hindrer utvikling, læring og deltakelse.

Side 8 av 9