Til hovedinnhold

Kva er synsnedsetjingar?

Syn og synsfunksjon i pedagogisk samanheng

Statped har laga ein læringsressurs som forklarer ulike delfunksjonar av synssansen. Intensjonen med læringsressursen er at skular som har elevar med svaksynthet eller hjernerelaterte synsvanskar, skal få eit betre grunnlag for pedagogisk tilrettelegging.

For meir om pedagogisk tilrettelegging, sjå temasida om tilrettelegging ved synsnedsetjingar..

Side 9 av 9