Til hovedinnhold

Kroppsøving

Når eleven har en synsnedsettelse, må undervisningen i kroppsøving tilrettelegges. Dette gjelder både for elever med blindhet og elever med svaksynthet.

Illustrasjon av elever som jobber i ulike stasjoner (balansebrett, dans, fotball)
Illustrasjon: gjengitt etter avtale med Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser