Til hovedinnhold

Kroppsøving

Oppstart av timen

  • Start timen med å samle elevene i ring. Det gjør det enklere å høre hva som blir sagt.
  • En navnerunde gir oversikt over hvem som er til stede.
  • Informer om mål og innhold i timen. Det gir oversikt og forutsigbarhet.
  • Gi eleven informasjon om utstyr som eventuelt er plassert i gymsalen.

Side 9 av 28