Til hovedinnhold

Kroppsøving

Organisering av fangeleker

Fangeleker kan oppleves som uoversiktlige og kaotiske for eleven, spesielt hvis elevene løper med høyt tempo i ulike retninger. Et eksempel på en slik lek er «Haien kommer».

For eleven er det bedre med leker som gir god oversikt, for eksempel «Hauk og due». Her starter alle deltakerne samtidig og løper i samme retning. For å redusere kollisjonsfare kan eleven løpe langs veggen. Veggen vil da fungere som en ledelinje. Elever med blindhet vil i tillegg vil ha behov for ledsager.

Illustrasjon av hvordan elevene løper under "Haien kommer" og "Hauk og due"

Side 11 av 28