Til hovedinnhold

Kroppsøving

Lysforhold, kontraster og forstørring

Det er også viktig å ta hensyn til lysforhold. Innendørs bør man ha jevn belysing, og unngå at eleven blendes fra vinduer og lysarmaturer. Dersom aktiviteten foregår utendørs, kan eleven ha behov for mer støtte på grunn av skiftende lysforhold. Det er viktig å ha god dialog med eleven om hvilke lysforhold som fungerer best.

Kontraster

 • Bruk vester med gode kontraster ved leker og lagspill.
 • Sørg for at det er god kontrast mellom gulv og vegg. Mal eller merk gulv- og dørlister i en kontrastfarge.
 • Bruk utstyr med kontraster mot underlaget, for eksempel hvitt hoppetau på rød matte.

Videoen nedenfor viser et eksempel på hvordan det kan tilrettelegges ved bruk av kontraster.

Forstørring

 • Bruk utstyr som er godt synlig, for eksempel stor ball i stedet for liten, store kjegler i stedet for små.
 • For å redusere tempoet i volleyball kan man bruke en badeball.
 • For å redusere tempoet i badminton kan man bruke en ballong.
 • Små redskaper kan legges på en matte slik at eleven lettere finner dem.
 • Bruk vester i stedet for merkebånd.
 • Bruk stor skrift på undervisningsmateriell.

Lysforhold

 • Påse at eleven ikke blendes av motlys fra vindu eller gjenskinn fra gulv eller lysarmaturer.
 • Enkelte trenger mye lys, mens andre kan være lysømfintlige og ha behov for mindre lys. Det er derfor viktig å kjenne til elevens synsfunksjon.
 • Mange lys- og skyggeendringer og lav sol kan være krevende for eleven.
 • Når læreren skal gi instruksjoner eller vise nye øvelser, bør han stå slik at lyset faller på læreren. Da blendes ikke eleven av motlys.

Side 7 av 28