Til hovedinnhold

Matematikk

Når eleven har en synsnedsettelse, må undervisningen i matematikk tilrettelegges. Det er flere elementer i faget som kan være utfordrende. Her følger noen tips og råd for hvordan du kan tilrettelegge for disse.

En elev undersøker et taktilt koordinatsystem
Eleven leser en taktil illustrasjon av et koordinatsystem