Til hovedinnhold

Matematikk

Geometri

En elev som aldri har sett vil ikke intuitivt forstå en geometrisk form på samme måte som seende elever gjør. Dette må læres, for eksempel gjennom arbeid og bevissthet rundt figurenes egenskaper. Når eleven har blitt godt kjent med egenskapene til en figur, kan det være tilstrekkelig å gi en muntlig eller skriftlig beskrivelse.

Et tredimensjonalt objekt er vanskelig å forstå gjennom taktile illustrasjoner. For at eleven skal kunne tolke figurer, bør derfor konkreter benyttes.

Du kan lese mer utfyllende om taktile illustrasjoner og konkreter i Matematikk med leselist 5.-7. trinn.

Side 4 av 11