Til hovedinnhold

Matematikk

Tallinjer

En tallinje med mange markeringer og inntegnede buer, gir ikke nødvendigvis god oversikt. Tallinjer bør ikke kun være en gjengivelse av den visuelle tallinjen. En løsning kan være å konkretisere i form av en perlesnor.

Side 5 av 11