Til hovedinnhold

Hvordan tilrettelegge ved synsnedsettelser

For at elever med synsnedsettelser skal kunne delta på en selvstendig og likeverdig måte i skolehverdagen, er det nødvendig med synspedagogisk tilrettelegging og opplæring i synskompenserende ferdigheter.

Bilde av elev med nedsant syn i læringsituasjon rundt bord

Hovedfokuset på denne temasiden er tilrettelegging av skolehverdagen. Mye av innholdet er likevel relevant i barnehagen og for lærlinger/lærekandidater og voksne i voksenopplæringen.