Til hovedinnhold

Hvordan tilrettelegge ved synsnedsettelser

Behov for ekstra tid og pauser

Selv om eleven har synstekniske hjelpemidler og tilrettelagte læremidler kan skolefaglige oppgaver, forflytning og daglige gjøremål være både tidkrevende og kognitivt krevende. Gjennom skoledagen bruker mange også ekstra energi på å delta i lek og sosialt samspill.

Eleven kan derfor ha behov for ekstra pauser. Det kan være å gjøre aktiviteter som ikke er så kognitivt krevende, som for eksempel å høre på en lydbok, spille enkle spill eller gå seg en liten tur.

I tillegg vil elever som er sterkt svaksynte ha behov for at det veksles mellom synskrevende aktiviteter og aktiviteter som er mindre visuelt anstrengende.

Side 8 av 22