Til hovedinnhold

Hvordan tilrettelegge ved synsnedsettelser

Faglig deltakelse

For at eleven skal kunne delta på likeverdig måte, må opplæringen og læringsmiljøet tilrettelegges slik at elevens synspedagogiske behov ivaretas.

Her kan du lese om organisering og planlegging, tilrettelegging i fag og tilrettelagte læremidler.

Side 9 av 22