Til hovedinnhold

Hvordan tilrettelegge ved synsnedsettelser

Tilrettelagte læremidler

Elever som bruker punktskrift, har rett til tilrettelagte læremidler i opplæringen. Med tilrettelagte læremidler menes lærebøker, taktile illustrasjoner og annet materiell til bruk i undervisning. Skolen har ansvar for at eleven har tilgang på nødvendige læremidler. Tilrettelagte læremidler er gratis for skole, elev og lærere.

Lærebøker

Lærebøker kan tilrettelegges i tre formater:

  • punktskrift på papir
  • elektronisk bok (Word-dokument)
  • lydbøker med fulltekst (skolelydbok)

Det er viktig å bestille lærebøker i god tid slik at eleven får de samme bøkene som klassen. Drøft gjerne valg av format med en rådgiver i Statped, eventuelt med eleven, slik at læremiddelet passer med elevens ferdigheter og arbeidsmetoder og fagets egenart.

Lærebøkene kan bestilles gjennom hele året. Dersom boka ikke er tilrettelagt tidligere, må du søke om å få den tilrettelagt innen følgende frister:

  • 20. januar for grunnskolen, videregående trinn 2 og vidregående trinn 3
  • 30. april for videregående trinn 1

Gitt at søknaden innvilges, blir bøkene levert til skolestart.

Elev som spiller ELTHO taktil. Eleven leser oppgavetekst i punktskrift på et ark.
Eleven spiller ELTHO taktil, et tilrettelagt spill som produseres av Statped.

Andre læremidler og tilrettelagte spill

Eleven kan ha bruk for andre læremidler, for eksempel taktile illustrasjoner eller annet konkretiseringsmateriell i spesifikke fag. Mange elever setter også stor pris på å spille tilrettelagte spill. Disse kan brukes både i læringsaktiviteter og lek. For å sikre at eleven får egnet materiell, anbefales det å drøfte bestillingen med en rådgiver i Statped.

For mer om bestilling, se siden om konkret materiell.

Side 12 av 22