Til hovedinnhold

Hvordan tilrettelegge ved synsnedsettelser

Opplæring i synskompenserende ferdigheter

Elever som har en synsnedsettelse, vil ha bruk for å lære å

  • lese og skrive ved bruk av forstørring, lyd og/eller punktskrift
  • bruke tekniske hjelpemidler på andre måter enn seende
  • ta seg fram på en selvstendig måte ved bruk av mobilitetsteknikker

Disse ferdighetene blir omtalt som synskompenserende ferdigheter.

Opplæringen starter ofte i barnehagen. I barnehageloven faller opplæringen i disse ferdighetene inn under § 31 (lovdata.no), rett til spesialpedagogisk hjelp.

I skolen faller dette inn under opplæringslovens

  • § 3-5 Opplæring i punktskrift i grunnskolen (udir.no)
  • § 6-4 Opplæring i punktskrift i den vidaregåande opplæringa (udir.no)
  • § 11-5 Fysisk tilrettelegging og tekniske hjelpemiddel (udir.no)

Opplæring i synskompenserende ferdigheter legger grunnlaget for at eleven skal kunne få et godt utbytte av opplæringen.

Side 3 av 22