Til hovedinnhold

Hvordan tilrettelegge ved synsnedsettelser

Selvstendig mestring av skolehverdagen

Å være selvstendig i egen hverdag bidrar til mestringsfølelse og et positivt selvbilde, samt økt begrepsforståelse. Ved å delta sammen med andre, og etter hvert få medansvar for varierte gjøremål, mestres stadig nye ferdigheter. Dette bidrar også til økt deltakelse i sosiale fellesskap.

Eleven kan ha behov for hjelp og opplæring knyttet til selvstendig mestring av skolehverdagen, for eksempel

  • selvstendighet i garderobesituasjoner med av- og påkledning
  • måltider
  • oversikt og ansvar for egne skolesaker
Jente som sitter på en sklie og knyter skolisser

En systematisk opplæring i slike ferdigheter krever

  • konkrete læringsmål
  • taktile instruksjoner som håndledning og baning av bevegelser
  • gjentatte erfaringer
  • god tid til nødvendige repetisjoner

Skolen bør i samråd med elev og foresatte kartlegge hvilke ferdigheter som skal prioriteres til enhver tid.

Elever som er blinde eller sterkt svaksynte, har for øvrig rett til nødvendig opplæring i mobilitet slik at de kan komme seg til og fra skolen og ta seg frem på skolen og i hjemmemiljøet. Dette følger av opplæringslovens § § 11-5 Fysisk tilrettelegging og tekniske hjelpemiddel (udir.no).

Side 4 av 22