Til hovedinnhold

Hvordan tilrettelegge ved synsnedsettelser

Åpenhet om synsnedsettelsen

Åpenhet om synsnedsettelsen er en viktig forutsetning for å lykkes med sosial deltakelse og inkludering. Det bidrar til forståelse for hva synsnedsettelsen innebærer. Å være tidlig ute med konkret og positiv informasjon kan bidra til trygghet for både eleven, personalet, medelever og deres foresatte. Det bør vektlegges hva eleven mestrer og kan få til, framfor et ensidig fokus på begrensninger og utfordringer. Det er eleven og/eller foresatte som har det avgjørende ordet om hva det skal informeres om og hvordan.

For å få innblikk i noen konsekvenser av nedsatt syn, kan det være nyttig å gi klassen

  • egenerfaringer ved å bruke blindfold eller briller som simulerer elevens synsfunksjon i ulike situasjoner og læringsaktiviteter
  • innføring i punktskrift og ledsagerteknikker
  • kjennskap til elevens tekniske hjelpemidler
  • øvelse i synstolking

Vi anbefaler at læreren har tett dialog med foresatte og eleven i forkant av slike øvelser.

Side 14 av 22