Til hovedinnhold

Matematikknotasjon i punktskrift

Hvordan ser matematikkuttrykkene ut?

Matematiske regnetegn

I punktskrift skal det settes mellomrom foran regnetegnene, men ikke etter.

Tegn på PC

6-punktskrift

8-punktskrift

3 +2 =5

⠼⠉ ⠖⠼⠃ ⠶⠼⠑

⢉ ⡖⢃ ⠶⢑

4 -1 =3

⠼⠙ ⠤⠼⠁ ⠶⠼⠉

⢙ ⠤⢁ ⠶⢉

12 *2 =24

⠼⠁⠃ ⠄⠼⠃ ⠶⠼⠃⠙

⢁⢃ ⠔⢃ ⠶⢃⢙

36 :3 =12

⠼⠉⠋ ⠒⠼⠉ ⠶⠼⠁⠃

⢉⢋ ⠒⢉ ⠶⢁⢃

Streker under svar

For å sette to streker under svaret, kan eleven skrive tre likhetstegn tett etter svaret. De tre likhetstegnene kan også brukes som søkemerke for å finne raskt tilbake til svaret.

Tegn på PC

6-punktskrift

8-punktskrift

3 +2 =5===

⠼⠉ ⠖⠼⠃ ⠶⠼⠑⠶⠶⠶

⢉ ⡖⢃ ⠶⢑⠶⠶⠶

For enkel strek under svar i mellomregninger og for summasjonsstrek kan du bruke tre bindestreker tett etter svaret.

Tusenskilletegn

Store tall deles opp fra høyre i grupper på tre siffer som i visuell skrift. For å unngå feiltolkninger i punktskrift, brukes punktum som skille, ikke mellomrom. Hvis et tall har mange desimaler, kan disse deles opp mot høyre fra desimalkommaet.

Tegn på PC

6-punktskrift

2.500

⠼⠃⠄⠑⠚⠚

50.500

⠼⠑⠚⠄⠑⠚⠚

0,000.09

⠼⠚⠂⠚⠚⠚⠄⠚⠊

`p =3,141.592.65

⠘⠏⠶⠼⠉⠂⠁⠙⠁⠄⠑⠊⠃⠄⠋⠑

Tegn på PC

8-punktskrift

2.500

⢃⠄⢑⢚⢚

50.500

⢑⢚⠄⢑⢚⢚

0,000.09

⢚⠂⢚⢚⢚⠄⢚⢊

`p =3,141.592.65

⠘⠏ ⠶⢉⠂⢁⢙⢁⠄⢑⢊⢃⠄⢋⢑

I lærebøker til og med 7. trinn, vil tusenskilletegn brukes i tall med fire sifre og mer. Fra og med ungdomstrinnet brukes tusenskilletegn fra og med fem-sifrede tall.

Merk at årstall alltid må skrives sammenhengende.

Romertall

Romertall skrives som i visuell skrift. Der visuell skrift benytter små bokstaver, skal dette også brukes i punktskrift.

Tegn på PC

6-punktskrift

8-punktskrift

MDCIV

⠠⠠⠍⠙⠉⠊⠧

⡍⡙⡉⡊⡧

viii

⠧⠊⠊⠊

⠧⠊⠊⠊

Benevning

I de aller fleste tilfeller skal det brukes mellomrom foran benevning:

Tegn på PC

6-punktskrift

8-punktskrift

30,50 kr

⠼⠉⠚⠂⠑⠚ ⠅⠗

⢉⢚⠂⢑⢚ ⠅⠗

5 m^2

⠼⠑ ⠍⠨⠼⠃

⢑ ⠍⢐⢃

Foran prosent, promille, minutt, sekund, fot og tomme brukes ikke mellomrom. Det skyldes at disse tegnene kun har punkter i høyre del av punktcellen, for eksempel er %-tegnet representert ved punkt 4 og 6, se tabellen under. Et mellomrom foran disse tegnene gjør at avstanden til det foranstilte tallet blir så stor at det kan tolkes feil.

Det kan brukes mellomrom foran gradtegn ved angivelse av temperatur, men ikke ved vinkelmål, se tabellen under. Selv om mellomrom er frivillig anbefales det å bruke det på tempereatur.

Beskrivelse

Tegn på PC

6-punktskrift

8-punktskrift

50 prosent

50%

⠼⠑⠚⠨⠴

⢑⢚⠨

0,5 promille

0,5%%

⠼⠚⠂⠑⠨⠴⠴

⢚⠂⢑⠨⠨

6,5 fot

6,5'

⠼⠋⠂⠑⠐

⢋⠂⢑⠐

12 grader celsius

12 °C

⠼⠁⠃ ⠐⠴⠠⠉

⢁⢃ ⢴⡉

90 grader

90°

⠼⠊⠚⠐⠴

⢊⢚⢴

Klokkeslett og dato

Ved notering av klokkeslett og dato bør en bruke punktum som skilletegn, da dette gir best lesbarhet for punkskriftbrukeren:

Tegn på PC

6-punktskrift

8-punktskrift

kl. 12.15

⠅⠇⠄ ⠼⠁⠃⠄⠁⠑

⠅⠇⠄ ⢁⢃⠄⢁⢑

10.08.2021

⠼⠁⠚⠄⠚⠓⠄⠃⠚⠃⠁

⢁⢚⠄⢚⢓⠄⢃⢚⢃⢁

Penger og valuta

For euro, pund og dollar brukes tegnene fra tastaturet:

Tegn på PC

6-punktskrift

8-punktskrift

£ (AltGr+3)

$ (AltGr+4)

€ (AltGr+5)

Kvadratrot

Kvadratrottegn settes rett foran radikanden, uten mellomrom. Radikanden varer fram til første mellomrom eller brøkstrek. Er radikanden en brøk eller sammensatt uttrykk må derfor parentes benyttes.

Visuell skrift

Tegn på PC

6-punktskrift

8-punktskrift

9‾√9

¨9

⠩⠼⠊

⢒⢊

𝑥+7‾‾‾‾‾√x+7

¨(x +7)

⠩⠦⠭ ⠖⠼⠛⠴

⢒⠦⠭ ⡖⢛⠴

25‾‾‾√4254

¨25/4

⠩⠼⠃⠑⠌⠼⠙

⢒⢃⢑⡐⢙

925‾‾‾√925

¨(9/25)

⠩⠦⠼⠊⠌⠼⠃⠑⠴

⢒⠦⢊⡐⢃⢑⠴

Potenstegn og indekser

Beskrivelse

Tegn på PC

6-punktskrift

8-punktskrift

Øvre indeks

^

nedre indeks

\

Ved indekser brukes ikke mellomrom før indeksen. Etterstilt øvre indeks, det vil si eksponenten, består av alle tegn og sifre frem til mellomrom. Dersom eksponenten er et sammensatt uttrykk, brukes parentes.

For de andre indeksene, det vil si nedre indekser og foranstilt øvre indeks, utgjør disse kun det første sifferet eller tegnet. Her bruker vi parentes hvis indeksen består av flere tegn eller siffer.

Visuell skrift

Tegn på PC

6-punktskrift

8-punktskrift

𝑥𝑎+𝑏xa+b

x^(a +b)

⠭⠨⠦⠁ ⠖⠃⠴

⠭⢐⠦⠁ ⡖⠃⠴

𝑥32x32

x^(3/2)

⠭⠨⠦⠼⠉⠌⠼⠃⠴

⠭⢐⠦⢉⡐⢃⠴

𝑥32x32

x^3/2

⠭⠨⠼⠉⠌⠼⠃

⠭⢐⢉⡐⢃

8‾√383

^3¨8

⠨⠼⠉⠩⠼⠓

⢐⢉⢒⢓

𝑎1𝑥2a1x2

a\1x^2

⠁⠡⠼⠁⠭⠨⠼⠃

⠁⢂⢁⠭⢐⢃

bxy

b\(xy)

⠃⠡⠦⠭⠽⠴

⠃⢂⠦⠭⠽⠴

Dersom flere indekser står til samme hovedsymbol, skal de stå i følgende rekkefølge:

  1. foranstilt øvre indeks
  1. foranstilt nedre indeks
  1. hovedsymbol
  1. etterstilt nedre indeks
  1. etterstilt øvre indeks

𝑥𝑑𝑐𝑏𝑎xcdba

skrives ^a\bx\c^d

Parentes

Punktskrift har de samme parentesene som visuell skrift, og de brukes på samme måte.

Parentesen settes helt inntil tallene som den "omslutter".

Beskrivelse

Tegn på PC

6-punktskrift

8-punktskrift

Bueparantes

(x, y)

⠦⠭⠂ ⠽⠴

⠦⠭⠂ ⠽⠴

Hakeparentes

[x, y]

⠷⠭⠂ ⠽⠾

⣦⠭⠂ ⠽⣴

Klamme, mengdeparentes

{x, y}

⠣⠭⠂ ⠽⠜

⢆⠭⠂ ⠽⡰

Spissparentes

<x, y>

⠪⠭⠂ ⠽⠕

⢔⠭⠂ ⠽⡢

Strek over tegn

For å skrive en rett strek over et symbol, skrives § etterfulgt av streken (-) og til slutt symbolet som skal stå under streken:

Forklaring

Visuell skrift

Tegn på PC

6-punktskrift

8-punktskrift

Gjennomsnittet av x

𝑥⎯⎯⎯x¯

§-x

⠬⠒⠭

⣡⠤⠭

Ikke hending A

𝐴⎯⎯⎯⎯A¯

§-A

⠬⠒⠠⠁

⣡⠤⡁

Side 2 av 3