Til hovedinnhold

Matematikknotasjon i punktskrift

Hjelpetegn

Oppstillingene i matematikk med visuell skrift er utformet slik at det er lett å få oversikt og kjenne igjen mønstre. Punktskriftens lineære oppsett gjør at leseren mister mye av denne oversikten. I noen tilfeller bruker vi hjelpetegn for å hjelpe eleven med å få oversikt over uttrykket.

Matematisk bindestrek

Der det ikke er ønskelig å bryte opp uttrykket med et mellomrom, kan en bruke matematisk bindestrek. Som matematisk bindestrek brukes aksenten ´.
På leselisten framkommer det som ⠠, dvs. punkt 6.

Visuell skrift

Tegn på PC

6-punktskrift

8-punktskrift

120𝑚25𝑠120m25s

120´m/25´s

⠼⠁⠃⠚⠠⠍⠌⠼⠃⠑⠠⠎

⢁⢃⢑⢚⠠⠍⡐⢃⢑⠠⠎

log𝑎2log⁡a2

log´a/2

⠇⠕⠛⠠⠁⠌⠼⠃

⠇⠕⠛⠠⠁⡐⢃

I matematikkbøker på papir er matematisk bindestrek satt på slutten av ei linje når uttrykket ikke får plass på linja. Da får leseren beskjed om at uttrykket fortsetter på neste linje.

Skilletegn i sammensatte uttrykk

Siden mange av de virkemidlene som brukes i visuell skrift for å skrive matematikkuttrykk ikke kan brukes i punktskrift, brukes ofte ulike skilletegn:

Multiplikasjonstegn

Noen ganger må vi bruke multiplikasjonstegn der det ikke er det i visuell skrift. Dette er fordi mellomrommet før tegnet opphever for eksempel en brøk. I eksempelet under ser vi viktigheten av dette.

Visuell skrift

Tegn på PC

6-punktskrift

8-punktskrift

23𝑎 23a

2/3 *a

⠼⠃⠌⠼⠉ ⠄⠁

⢃⡐⢉ ⠔⠁

23𝑎23a

2/3a

⠼⠃⠌⠼⠉⠰⠁

⢃⡐⢉⠁

Mellomrom brukes også i en del tilfeller for å bedre lesbarheten og/eller unngå konflikter med andre tegn, for eksempel:

Visuell skrift

Tegn på PC

6-punktskrift

8-punktskrift

A B

A _s B

⠔⠁ ⠸⠎ ⠔⠃

⡁ ⠸⠎ ⡃

Funksjoner

De fleste funksjonene skrives på samme måte som i visuell skrift. Når argumentet står innenfor parentes, skrives det tett inntil funksjonen.

Tegn på PC

6-punktskrift

8-punktskrift

f(x)

⠋⠦⠭⠴

⠋⠦⠭⠴

g(x +3)

⠛⠦⠭ ⠖⠼⠉⠴

⠛⠦⠭ ⡖⢉⠴

For logaritmefunksjoner og trigonometriske funksjoner innledes argumentet med et mellomrom. Hvis argumentet står innenfor parentes, kan det skrives tett inntil funksjonen.

Står et uttrykk over to linjer er dette tilfellet brukt linjeskift der det er et mellomrom.

Beskrivelse

Tegn på PC

6-punktskrift

8-punktskrift

tan𝑣tan⁡v

tan v

⠞⠁⠝ ⠧

⠞⠁⠝ ⠧

lg𝑥lg⁡x

lg x

⠇⠛ ⠭

⠇⠛ ⠭

𝑙𝑔12lg12

lg(1/2)

lg (1/2)

⠇⠛⠦⠼⠁⠌⠼⠃⠴

⠇⠛ ⠦⠼⠁⠌⠼⠃⠴

⠇⠛⠦⢁⡐⢃⠴

⠇⠛ ⠦⢁⡐⢃⠴

Den deriverte til en funksjon skrives også stort sett som i visuell skrift:

Tegn på PC

6-punktskrift

8-punktskrift

f'(x)

⠋⠐⠦⠭⠴

⠋⠐⠦⠭⠴

sin' x

⠎⠊⠝⠐ ⠭

⠎⠊⠝⠐ ⠭

Inverse funksjoner

Argumentet i inverse funksjoner må alltid innledes med et mellomrom. Matematisk bindestrek kan eventuelt brukes for å holde funksjonen og argumentet sammen. Argumentet varer frem til første mellomrom, matematisk bindestrek eller brøkstrek:

Visuell skrift

Tegn på PC

6-punktskrift

𝑓−1(𝑥)f−1x

f^-1 (x)

f^-1´(x)

⠋⠨⠤⠼⠁ ⠦⠭⠴

⠋⠨⠤⠼⠁⠠⠦⠭⠴

𝑠𝑖𝑛−1(𝑥+1)sin−1x+1

sin^-1 (x +1)

⠎⠊⠝⠨⠤⠼⠁ ⠦⠭ ⠖⠼⠁⠴

Visuell skrift

Tegn på PC

8-punktskrifts

𝑓−1(𝑥)f−1x

f^-1 (x)

f^-1´(x)

⠋⢐⠤⢁ ⠦⠭⠴

⠋⢐⠤⢁⠠⠦⠭⠴

𝑠𝑖𝑛−1(𝑥+1)sin−1x+1

sin^-1 (x +1)

⠎⠊⠝⢐⠤⢁ ⠦⠭ ⡖⢁⠴

Argumentet til en funksjon omfatter alle tegn og siffer frem til første mellomrom eller brøkstrek. Dersom argumentet er et sammensatt uttrykk, brukes parentes.

Visuell skrift

Tegn på PC

6-punktskrift

(sin𝑎)+𝑏(sin⁡a)+b

sin a +b

⠎⠊⠝ ⠁ ⠖⠃

sin(12)sin⁡(12)

sin(1/2)

⠎⠊⠝⠦⠼⠁⠌⠼⠃⠴

sin u2sin u2

sin u/2

(sin u)/2

⠎⠊⠝ ⠥⠌⠼⠃

⠦⠎⠊⠝ ⠥⠴⠌⠼⠃

𝑠𝑖𝑛−1(𝑥+1)sin−1(x+1)

sin^-1 (x +1)

⠎⠊⠝⠨⠤⠼⠁ ⠦⠭ ⠖⠼⠁⠴

Visuell skrift

Tegn på PC

8-punktskrifts

(sin𝑎)+𝑏(sin⁡a)+b

sin a +b

⠎⠊⠝ ⠁ ⡖⠃

sin(12)sin⁡(12)

sin(1/2)

⠎⠊⠝⠦⢁⡐⢃⠴

sin u2sin u2

sin u/2

(sin u)/2

⠎⠊⠝ ⠥⡐⢃

⠦⠎⠊⠝ ⠥⠴⡐⢃

𝑠𝑖𝑛−1(𝑥+1)

sin^-1 (x +1)

⠎⠊⠝⢐⠤⢁ ⠦⠭ ⡖⢁⠴

Koordinatorer og vektorer

Koordinater skrives som i visuell skrift. Vektorer skrives med pil mot høyre etter vektornavnet.

Står et uttrykk over to linjer er dette tilfellet brukt linjeskift der det er et mellomrom.

Visuell skrift

Tegn på PC

6-punktskrift

Q(a, b)

Q(a, b)

⠠⠟⠦⠁⠂ ⠃⠴

P1(x, y)

=P1(4, 7,5)

P\1(x, y)

=P\1(4, 7,5)

⠠⠏⠡⠼⠁⠦⠭⠂ ⠽⠴

⠶⠠⠏⠡⠼⠁⠦⠼⠙⠂ ⠼⠛⠂⠑⠴

→𝑣→v

v->

⠧⠒⠐

→𝑒𝑥→ex

e\x->

⠑⠡⠭⠒⠐

−→𝐴𝐵

AB->

⠠⠠⠁⠃⠒⠐

−→−𝑃1𝑃2

P\1P\2->

⠠⠏⠡⠼⠁⠠⠏⠡⠼⠃⠒⠐

Står et uttrykk over to linjer er dette tilfellet brukt linjeskift der det er et mellomrom.

Visuell skrift

Tegn på PC

8-punktskrifts

Q(a, b)

Q(a, b)

⡟⠦⠁⠂ ⠃⠴

P1(x, y) =P1(4, 7,5)

P\1(x, y)

=P\1(4, 7,5)

⡏⢂⢁⠦⠭⠂ ⠽⠴

⠶⡏⢂⢁⠦⢙⠂ ⢛⠂⢑⠴

→𝑣

v->

⠧⠤⡢

→𝑒𝑥

e\x->

⠑⢂⠭⠤⡢

−→𝐴𝐵

AB->

⡁⡃⠤⡢

−→−𝑃1𝑃2

P\1P\2->

⡏⢂⢁⡏⢂⢃⠤⡢

Integraler, summasjon og grenseverdier

Står et uttrykk over to linjer er dette tilfellet brukt linjeskift der det er et mellomrom.

Visuell skrift

Tegn på PC

6-punktskrift

∫𝑡2+1 𝑑𝑡∫t2+1 dt

è t^2 +1 dt

⠮ ⠞⠨⠼⠃ ⠖⠼⠁ ⠙⠞

∫𝜋20𝑐𝑜𝑠 2𝑥 𝑑𝑥∫0𝜋2cos 2x dx

è\0^(`p/2)

cos 2x dx

⠮⠡⠼⠚⠨⠦⠘⠏⠌⠼⠃⠴ ⠉⠕⠎ ⠼⠃⠭ ⠙⠭

[𝐹(𝑥)]𝑏𝑎F(x)ab

[F(x)]\a^b

⠷⠠⠋⠦⠭⠴⠾⠡⠁⠨⠃

∑𝑖=1𝑛𝑓(𝑥𝑖)∑i=1nfxi

`S\(i =1)^n

f(x\i)

⠸⠎⠡⠦⠊ ⠶⠼⠁⠴⠨⠝ ⠋⠦⠭⠡⠊⠴

lim𝑥→∞𝑓(𝑥)limx→∞⁡fx

lim\(x -> ù) f(x)

⠇⠊⠍⠡⠦⠭ ⠒⠐ ⠼⠿⠴ ⠋⠦⠭⠴

Visuell skrift

Tegn på PC

8-punktskrifts

∫𝑡2+1 𝑑𝑡∫t2+1 dt

è t^2 +1 dt

⠮ ⠞⢐⢃ ⡖⢁ ⠙⠞

∫𝜋20𝑐𝑜𝑠 2𝑥 𝑑𝑥∫0𝜋2cos 2x dx

è\0^(`p/2) cos 2x dx

⠮⢂⢚⢐⠦⠘⠏⡐⢃⠴ ⠉⠕⠎ ⢃⠭⠙⠭

[𝐹(𝑥)]𝑏𝑎F(x)ab

[F(x)]\a^b

⣦⡋⠦⠭⠴⣴⢂⠁⢐⠃

∑𝑖=1𝑛𝑓(𝑥𝑖)∑i=1nfxi

`S\(i =1)^n f(x\i)

⠘⡎⢂⠦⠊ ⠶⢁⠴⢐⠝ ⠋⠦⠭⢂⠊⠴

lim𝑥→∞𝑓(𝑥)limx→∞⁡fx

lim\(x -> ù) f(x)

⠇⠊⠍⢂⠦⠭ ⠤⡢ ⢾⠴ ⠋⠦⠭⠴

Merk:

  • Tegnene for øvre og nedre indeks brukes for å markere øvre og nedre grense. Disse står etter hovedsymbolet.
  • Merk at det skal være mellomrom mellom symbolet (integraltegn, summasjonstegn, grenseverdi) og funksjonsuttrykket.

Side 3 av 3