Til hovedinnhold

Mobilitet

Mobilitet betyr bevegelse. Når vi bruker ordet i forbindelse med personer som har nedsatt syn, mener vi evnen til å orientere seg og ta seg frem fra et sted til et annet.

BIlde av person som beveger seg på gata med hvit stokk

Målet er at forflytningen skal skje på en mest mulig selvstendig, effektiv og sikker måte i både kjente og ukjente omgivelser, med eller uten bruk av hjelpemidler.

Mobilitetsopplæring innebærer blant annet opplæring i bruk av ledsager, orientering og selvstendig forflytning, mobilitetsruter og bruk av ulike hjelpemidler.

Opplæringslovens § 11-5 Fysisk tilrettelegging og tekniske hjelpemiddel (udir.no) gir elever som er blinde eller sterkt svaksynte, rett til nødvendig opplæring i mobilitet slik at de kan komme seg til og fra skolen og ta seg frem på skolen og i hjemmemiljøet. Opplæringen kommer i tillegg til den ordinære timerammen for opplæring i punktskrift som følger av opplæringsforskiften.

I tilknytning til lovparagrafene er det utarbeidet støttemateriell med råd og forslag til opplæringsmål, se Opplæring i punktskrift, tekniske hjelpemidler og mobilitet (udir.no).