Til hovedinnhold

Mobilitet

Førerhund

En førerhund er ikke en erstatning for ferdigheter i mobilitet og orientering, men brukes som et ekstra hjelpemiddel. Førerhundens oppgaver kan være å

  • gi støtte ved kryssing av vei
  • oppdage hindringer i eierens hodehøyde
  • stoppe ved trapper og fortauskanter
  • lose eieren forbi hindringer
  • finne igjen tapte gjenstander
  • søke opp ulike objekter i miljøet

Førerhunder har adgang til blant annet spisesteder, overnattingssteder, matbutikker, drosjer og annen offentlig kommunikasjon.

For å få førerhund må man søke om dette hos NAV. På nettsidene til NAV (nav.no) kan du lese om hvilke krav som stilles for å få førerhund.

Side 47 av 55