Til hovedinnhold

Mobilitet

Mobilitetsstokk

For personer som er blinde eller sterkt svaksynte, er den hvite stokken et av de viktigste hjelpemidlene. Den hvite stokken kalles også mobilitetsstokk. Stokken har tre hovedfunksjoner:

  • beskytte ved å gi informasjon om hindringer og farer
  • være til hjelp i orientering og forflytning ved å finne kjennemerker, forsterke hørselsinntrykk og liknende
  • gjøre andre oppmerksomme på synsnedsettelsen

Den hvite overflaten fungerer også som refleks i mørket.

De fleste mobilitetsstokker er sammenleggbare slik at de tar mindre plass når de ikke er i bruk.

Mobilitetsstokkens lengde skal minimum gå fra underlaget opp til brystbenet.

Side 44 av 55