Til hovedinnhold

Mobilitet

Veifinningsteknologi

Veifinningsteknologi er en samlebetegnelse på teknologi som brukes i orientering. Dette kan omfatte hverdagsteknologi med tilgjengelighetsfunksjoner og teknologi som er spesielt utviklet for brukergruppen. Felles for denne teknologien er at GPS brukes sammen med annen sensorteknologi, kartgrunnlag og andre datakilder, som for eksempel informasjon om kollektivtrafikk.

Bruk av veifinningsteknologi krever:

  • forståelse og beherskelse av smartteknologi
  • erfaring med kart og orientering etter instruksjoner i kjente og ukjente miljøer
  • noe kjennskap til kardinalretninger (nord, sør, øst, vest)

For å kunne orientere seg selvstendig ved hjelp av veifinningsteknologi, er det en fordel å kjenne gater og gatenavn og hvordan disse er plassert i forhold til hverandre.

Det er viktig å understreke at veifinningsteknologi ikke kan erstatte opplæring i mobilitet eller stokk. En GPS kan for eksempel ikke opplyse om farlige hindringer, som parkerte biler, fortauskanter eller stolper. Unøyaktigheter i selve GPS-systemet og i kartene som brukes, medfører også at informasjonen ikke alltid er helt pålitelig.

Side 53 av 55