Til hovedinnhold

Mobilitet

Beskrivelse av ukjente omgivelser

Hvis eleven ønsker det, kan ledsageren beskrive ukjente omgivelser. Det kan gjøre det lettere å orientere seg. Ledsageren kan for eksempel beskrive ukjente rom ved å si noe om rommets størrelse og møbleringen i grove trekk. Ledsageren kan også gi eleven mulighet til selv å gjøre seg kjent med rommet.

Når eleven skal bruke et ukjent toalett, kan ledsageren kort beskrive hvor toalett, papir, håndvask og såpe befinner seg og hvordan man skyller ned. Hvis toalettet ikke holder brukbar hygienisk standard, bør ledsageren informere om dette slik at eleven kan ta nødvendige forhåndsregler. Vær oppmerksom på at det er enklere å orientere seg i rom som er små og der avstanden mellom toalett og vask er liten.

Side 10 av 55