Til hovedinnhold

Mobilitet

Bytte side

l noen situasjoner kan det være nødvendig at eleven bytter side for å holde i ledsagerens motsatte arm, for eksempel for å få tak i et gelender. Sidebyttet kan

gjøres mens man går eller når man står stille. Det er viktig at eleven ikke mister den fysiske kontakten med ledsageren.

  1. Med sin frie hånd tar eleven nytt grep om ledsagerens arm like over det etablerte grepet.
  2. Eleven løsner det etablerte grepet og fører hånden tvers over ledsagerens rygg til motsatt arm, og tar nytt grep.
  3. Eleven følger deretter ryggen til ledsageren med den frie armen, og tar grep like over det etablerte grepet.

Side 5 av 55