Til hovedinnhold

Mobilitet

Dører

Dører som åpnes mot eleven

Ledsaging ved dører som åpnes mot, kan gjøres på følgende måte:

 1. Eleven er plassert på hengslesiden av døren.
 2. Ledsageren legger ledsagerarmen på dørhåndtaket og åpner døren.
 3. Eleven følger ledsagerarmen og finner dørhåndtaket.
 4. Ledsageren går først gjennom døren.
 5. Eleven lukker døren.

Ledsaging ved dører som åpnes mot, kan også gjøres på samme måte som dører som åpnes fra.

Dører som åpnes fra eleven

Ledsaging ved dører som åpnes fra, kan gjøres på følgende måte:

 1. Eleven bør befinne seg på den siden hvor døren er hengslet. Det kan derfor være nødvendig å bytte side.
 2. Ledsageren går alltid først.
 3. Ledsageren åpner døren med sin frie hånd og legger deretter ledsagerhånden på håndtaket.
 4. Eleven følger ledsagerarmen med sin frie hånd og finner dørhåndtaket.
 5. Ledsageren går først gjennom døråpningen.
 6. Eleven lukker døren.

Side 6 av 55