Til hovedinnhold

Mobilitet

Ledsagergrepet

Bilde av ledsagergrepet

Det er eleven som holder i armen til ledsageren, ikke omvendt. Slik kan eleven være mer aktiv i det som skjer, for eksempel regulere tempoet, lukke dører, trekke fram sin egen stol og selv avgjøre når ledsagingen skal avsluttes.

  1. For at eleven skal finne ledsagerens arm, kan ledsageren berøre elevens arm med sin egen albue.
  2. Eleven holder i ledsagerens arm like over albuen med tommelfingeren på yttersiden av ledsagerarmen. For at eleven skal kjenne bevegelsene til ledsageren, bør ledsagerens arm henge lett avslappet langs kroppen.
  3. Ledsageren går et halvt skritt foran eleven.
  4. Ledsageren gir signaler om hva som skal skje gjennom tydelige bevegelser og verbale beskrivelser.

Hvis eleven er mye høyere enn ledsageren, kan hånden legges på ledsagerens skulder.

Et lite barn holder gjerne i ledsagerens håndledd eller i to av ledsagerens fingre.

Bilde av barnegrepet
Bilde av ledsagergrepet

Side 3 av 55