Til hovedinnhold

Mobilitet

Sette seg

På en stol ved et bord

  1. Ledsageren legger ledsagerhånden på stolryggen, armlenet eller stolsetet.
  2. Eleven følger ledsagerens arm med sin frie hånd, finner stolen og setter seg.

På en stol som står i en rekke

På teater, kino eller konsert, der folk sitter på rekke, må ledsageren og eleven gå sidelengs inn i rekken.

  1. Ledsageren går først med ansiktet mot setene.
  2. Ledsageren stopper ved siden av seterekken, og eleven plasserer seg ved siden av ledsageren.
  3. Ledsageren og eleven går sidelengs inn i rekken. Det kan være nødvendig å bytte side.
  4. Ledsageren stopper ved stolen eleven skal sitte på og legger hånden sin på stolryggen eller stolsetet.
  5. Eleven følger ledsagerens arm, finner ryggen eller setet, og setter seg.
  6. Når de skal forlate seterekken, reiser ledsageren seg først, passerer eleven og de går ut på samme måte som de kom inn.

Side 9 av 55