Til hovedinnhold

Mobilitet

Snu 180 grader

Hvis eleven og ledsageren ønsker å snu 180 grader, kan det gjøres slik:

  1. Eleven og ledsageren snur seg mot hverandre slik at de står ansikt til ansikt.
  2. Eleven slipper ikke ledsageren.
  3. Eleven tar rundt ledsagerens frie arm med sin frie hånd og slipper det opprinnelige grepet når det nye er etablert.
  4. Bevegelsen fortsettes til de står med ansiktet i den retningen de kom fra.

Side 7 av 55