Til hovedinnhold

Mobilitet

Trapper

For eleven vil det være tryggere hvis ledsageren sier om trappen går opp eller ned. Det samme gjelder for nivåforskjeller, som fortauskanter, kantstein, hull i veien eller andre store forandringer i underlaget.

Trapp ned

 1. Ledsageren går vinkelrett mot trappen og stopper opp på kanten av avsatsen.
 2. Hvis eleven har behov for å holde i gelenderet, legger ledsageren hånden på gelenderet, og eleven følger ledsagerens arm og finner gelendret. Det kan være nødvendig å bytte side.
 3. Eleven stopper på kanten av avsatsen.
 4. Ledsageren går først. Eleven følger ett trinn bak.
 5. Ledsageren bør ta et lengre skritt inn på gulvet i enden av trappen. Det gjør at eleven får bedre plass og kan avslutte trappen på en trygg måte.

Trapp opp

 1. Ledsageren går vinkelrett mot trappen og stopper opp ved det første trinnet.
 2. Hvis eleven har behov for å holde i gelenderet, legger ledsageren hånden på gelenderet, og eleven følger ledsagerens arm og finner gelendret. Det kan være nødvendig å bytte side.
 3. Eleven stopper ved siden av ledsageren med føttene inntil første trinn.
 4. Ledsageren går først. Eleven følger ett trinn bak.
 5. Ledsageren bør ta et lengre skritt inn på avsatsen øverst i trappen. Det gjør at eleven får bedre plass og kan avslutte trappen på en trygg måte.

Rulletrapp

 1. Ledsageren informerer om rulletrappen går opp eller ned.
 2. Ledsageren viser hvor gelenderet er, og eleven kan slippe ledsageren.
 3. Ledsageren går først. Eleven følger ett trinn bak.
 4. For å vite når trappen slutter, kan eleven stå med en fot på hvert trinn. Slutten av trappen er nådd når gelenderet og trinnene flater ut.
 5. Nytt ledsagergrep etableres så snart eleven har gått ut av rulletrappen.

Side 8 av 55