Til hovedinnhold

Mobilitet

Mobilitetsopplæring for elever med CVI

Utfordringer knyttet til mobilitet hos elever med hjernerelaterte synsvansker, også kalt CVI, kan variere i stor grad ut fra den enkeltes funksjon. Det inkluderer både synsfunksjon, kognisjon og motorikk. Kunnskap om (syns)funksjon er derfor viktig for å kunne gi god mobilitetsopplæring.

CVI kan arte seg ulikt fra person til person. For å tilrettelegge i mobilitetsopplæringen bør elevens styrker og utfordringer kartlegges:

  • Hvordan eleven orienterer seg i kjente og ukjente omgivelser.
  • Hvilke omgivelser som er gode og mer utfordrende.
  • Betydningen av visuell og auditiv støy.

Det kan være stor forskjell på å orientere seg i et kjent nabolag med lite trafikk og støy, og i omgivelser som er travle og ukjente. Slike omgivelser kan oppleves forvirrende på en annen måte enn for elever med andre synsnedsettelser.

Side 40 av 55