Til hovedinnhold

Mobilitet

Beskyttelsesteknikker

Beskyttelsesteknikker brukes der det er stor risiko for kollisjoner og skader. Åpne skapdører, markiser og skilt er eksempler på objekter som kan skape kollisjonsfare. Teknikkene kan også brukes ved forflytning og søk etter tapte gjenstander.

Vi skiller mellom høy beskyttelse og lav beskyttelse. Vær oppmerksom på at eleven kan ha problemer med å skjønne hensikten med beskyttelsesteknikker. De vil heller bruke hendene til å undersøke omgivelsene. Dette gjelder særlig for små barn.

Sporing og høy beskyttelse

Høy beskyttelse brukes for å beskytte hodet. Teknikken kan blant annet brukes ved sporing med mobilitetsstokken og ved søk etter tapte gjenstander.

 1. Hånden holdes med en avstand på 20–25 cm fra pannen med fingrene strake og samlet.
 2. Håndflaten er dreid utover, og underarmen holdes foran ansiktet.


Lav beskyttelse

Lav beskyttelse brukes for å beskytte kroppen fra livet og ned.

 1. Armen holdes på skrå foran hoftepartiet med en avstand på 20–25 cm.
 2. Håndflaten dreies nedover med samlede, strake fingre og håndbaken vendt utover.
 3. Hånden og armen skal dekke hele kroppens bredde.

Søkemetode etter tapt gjenstand

Hvis eleven er i bevegelse og mister en gjenstand, for eksempel på gulvet, kan denne framgangsmåten brukes:

 1. Eleven stopper umiddelbart opp etter at gjenstanden er tapt, lokaliserer gjenstanden ved hjelp av lyden og vender kroppen i riktig retning.
 2. Eleven går forsiktig mot gjenstanden - uten å gå for langt.
 3. Eleven bruker høy beskyttelse og går ned på kne.
 4. Eleven starter søkebevegelser inntil knærne fra midtlinjen av egen kropp og bruker sirkulære armbevegelser for å finne gjenstanden.
 5. Eleven forflytter seg gradvis fremover til gjenstanden er funnet.
 6. Når eleven reiser seg fra gulvet, brukes høy beskyttelse igjen.

Hvis eleven skal lete etter et objekt som ikke ligger på sin vante plass, kan samme framgangsmåte brukes fra punkt 3 og nedover.

Side 15 av 55