Til hovedinnhold

Mobilitet

Ekkolokalisering

Ekkolokalisering vil si å orientere seg etter reflektert lyd. Det skilles mellom passiv og aktiv ekkolokalisering.

Hvis man orienterer seg etter reflekterte lyder fra omgivelsene, kalles det passiv ekkolokalisering. Et eksempel på dette kan være å bruke lyden av trafikken for å høre om det er en husvegg ved siden av seg eller ikke. Når den reflekterte lyden forsvinner, betyr det at man har gått forbi huset.

Når lydkilden man bruker for å orientere seg kommer fra en selv, for eksempel ved å klappe, knipse eller klikke med tungen, kalles det aktiv ekkolokalisering. Slik ekkolokalisering kan brukes for å få informasjon om

  • det fins større objekter i omgivelsene
  • et objekt er til høyre, venstre eller rett foran
  • avstand til objektet
  • objektets størrelse, materiale og form
  • et roms størrelse og innredning

Aktiv ekkolokalisering krever systematisk opplæring, og eleven vil trenge mye øvelse og erfaring for å kunne tolke informasjonen fra den selvproduserte lyden.

Side 22 av 55