Til hovedinnhold

Mobilitet

Andre kjennemerker

Kjennemerker kan også oppfattes via andre sanser. Det kan for eksempel være lukten fra et parfymeri. Det kan også være endringer i lys, temperatur og luftstrømninger, for eksempel i døråpninger og rundt hushjørne. Endringene kan oppfattes som kulde, varme, vind og lignende.

Side 31 av 55