Til hovedinnhold

Mobilitet

Auditive kjennemerker

Auditive kjennemerker er lydkilder som kan være både direkte og indirekte.

Direkte lydkilder kan være lyden fra en elv eller en trafikkert vei. Det kan være vanskelig å finne direkte lydkilder som er permanente. Lyden fra anleggsmaskiner vil for eksempel forsvinne.

Indirekte lydkilder er objekter som gir ekko, for eksempel en vegg eller et møbel. De fleste objekter av en viss størrelse gir et hørbart ekko. Det er mest vanlig å bruke indirekte lydkilder i orientering og forflytning. Les mer om ekkolokalisering.

Auditive kjennemerker bør være lette å skille fra andre lyder i omgivelsene, og de bør ha minst mulig bakgrunnsstøy.

Side 29 av 55