Til hovedinnhold

Mobilitet

Kriterier for kjennemerker

Kjennemerkene bør ha fysiske kvaliteter og en plassering som gjør dem enkle å lokalisere, identifisere og skille fra andre objekter.

Kjennemerkene må være så tett plassert at de gir nok informasjon til eleven om hvor i ruten eleven befinner seg. Hvis forflytningen er krevende, er det ekstra viktig at avstanden er kort, særlig hvis det skjer mye i omgivelsene som kan være distraherende.

Ved valg av kjennemerker er det vesentlig å være klar over følgende:

  • Eleven må enkelt kunne oppfatte de kritiske kvalitetene ved kjennemerkene.
  • Kjennemerkene bør framstå så tydelige som mulig.
  • Kjennemerkene bør være permanente og kunne oppfattes hele døgnet.

Side 26 av 55