Til hovedinnhold

Mobilitet

Ruteopplæring

Det første fokuset i ruteopplæringen er å gjøre eleven trygg på omgivelsene i ruten. Man kan derfor begynne med å ledsage eleven gjennom ruten. Ledsagingen trappes ned i takt med at elevens trygghet øker. Samtidig skal man bestandig gripe inn dersom det er stor risiko for skade.

Noen tips til ruteopplæringen

Vær oppmerksom på at eleven kan begynne å hoppe over kjennemerker. Dette kan være et tegn på fremgang fordi elever kjenner seg igjen og tar snarveier.

I ruteopplæringen er det viktig å gi ros og sette ord på elevens framgang. Eleven kan ikke få med seg at du er fornøyd med innsatsen ut fra kroppsspråk og non-verbale uttrykk. For å unngå å forstyrre eleven, bør tilbakemeldinger og ros gis etter gjennomføringen, eller i en pause for eksempel ved et kjennemerke. Eleven kan ha utbytte av å få tilbakemelding på framgang knyttet til

  • økt tempo
  • bedre teknikk
  • løsrivelse fra ledelinjer
  • foregripelser av kjennemerker
  • å hoppe over kjennemerker
  • å ta hensiktsmessige snarveier

Side 35 av 55