Til hovedinnhold

Mobilitet

Taktile/haptiske kjennemerker

Taktile/haptiske kjennemerker blir oppfattet med hendene, føttene eller mobiltetsstokken. Kjennemerkene bør ha en form og tekstur som skiller dem klart fra omgivelsene. Overgangen mellom grus og gress er et eksempel på en tekstur som er enkelt å oppfatte med både føttene og stokken.

Kjennemerker som raskt kan oppfattes, egner seg gjerne best. Det kan være stolper, hushjørner eller bilder som henger i passende høyde.

Det kan være tidkrevende å identifisere store objekter. Hvis eleven må vite hvilket objekt kjennemerket er, bør vi velge noen som kan utforskes uten å måtte bøye eller strekke seg for mye.

Side 27 av 55