Til hovedinnhold

Mobilitet

Valg og utforming av mobilitetsruter

Som grunnprinsipp bør mobilitetsrutene velges og utformes i samråd med eleven. Det kan også være nødvendig å involvere elevens foresatte. For å sikre elevens motivasjon for å lære ruten, bør den føre til en meningsfull aktivitet. Dette sikrer også at opplæringen skjer i naturlige situasjoner.

Før utforming av ruten, bør du gjøre deg kjent med hva som kan være aktuelle kjennemerker og ledelinjer. Dette brukes som utkast til en rutebeskrivelse som prøves ut sammen med eleven. Ruten justeres etter erfaringene som er gjort i utprøvingen før den skrives ned i eget skjema. Ruteskjemaet skal sikre at eleven får samme instruks hver gang, uavhengig av hvem som gir opplæringen. Ruteskjemaet vil ikke være statisk, men endre seg med elevens læringsprogresjon. Det er derfor viktig at du ikke blir avhengig av skjemaet. Det kan føre til at man går glipp av elevens framgang eller eget initiativ.

Side 34 av 55