Til hovedinnhold

Mobilitet

Orienteringsteknikker

Målet med orienteringsteknikker er å holde retning eller å ta retning. Man holder vanligvis retningen ved å følge en ledelinje, men noen ganger må man forflytte seg uten en ledelinje. Det kan for eksempel gjelde ved kryssing av vei. Da må man bruke teknikker for å ta riktig retning:

  • Ta retning vinkelrett og parallelt: Kunne plassere en kroppsdel mot et angitt objekt, for eksempel ryggen mot døren eller føttene parallelt med veggen.
  • Vende 90° eller 180°.
  • Holde retningen, også ved forsering av hindringer.
  • Finne ut hva som er foran, bak, til høyre og til venstre.
  • Kjenne prinsipper for utforming av innendørs- og utendørsmiljø som korridor, fortau, rundkjøring, kvartal og gatekryss.

Ta retning vinkelrett

  1. Eleven står med ryggen mot objektet (en vegg, et gelender eller lignende).
  2. Er objektet lavt, for eksempel en fortauskant, stiller eleven seg med samlede ben og hælene mot kanten.
  3. Det er viktig at overkroppen og hælene står i samme retning. Hvis ikke vil eleven ta retningen som føttene er vendt mot.

Ta retning parallelt

Teknikken brukes der det er mulig å plassere kroppen og/eller fotens ytterside parallelt mot objektet, for eksempel en vegg. Teknikken brukes blant annet før kryssing av en korridor, en åpen plass eller et rom.

  1. Eleven står parallelt med kroppen mot objektet og plasserer fotens ytterside langs parallellen.
  2. Det er viktig at overkroppen er vendt samme retning som foten. Hvis ikke vil eleven ta retningen som foten er vendt mot.

Side 14 av 55