Til hovedinnhold

Mobilitet

Stokkteknikker

Det finnes tre ulike teknikker for å bruke mobilitetsstokk. Disse brukes i ulike situasjoner.

Pendelteknikk

Pendelteknikk er krevende, og enkelte vil aldri helt klare å perfeksjonere teknikken. Vi kan heller ikke uten videre forvente at barn behersker denne teknikken på en fullgod måte før de er motorisk modne for det. Pendelteknikk er likevel til stor hjelp når den tilpasses den enkelte.

Eleven bruker pendelteknikken på følgende måte:

 1. Tommelen holdes på oversiden av stokkens håndtak.
 2. Pekefingeren plasseres på siden av håndtaket. Hvis håndtaket har en flat side, skal denne siden være vendt mot pekefingeren.
 3. De andre fingrene griper lett om håndtakets underside.
 4. Hånden som holder stokken, plasseres i kroppens midtlinje.
 5. Stokken holdes ca. 20 centimeter ut fra kroppen.
 6. Overarmen legges inntil kroppen med en lett bøy i albuen.
 7. Stokken holdes skrått foran den ene foten med tuppen mot underlaget.
 8. Den motsatte foten tar et skritt framover.
 9. For hvert skritt bør det være kontakt mellom stokktuppen og underlaget. Nedslaget med stokktuppen koordineres med motsatt fot.

Pendelbevegelsen skal foregå i håndleddet. Det betyr at armen holdes i ro mens hånden beveges sidelengs. Når den ene foten treffer underlaget, skal stokktuppen undersøke underlaget foran motsatt fot. Stokken føres i en pendelbevegelse fra side til side i en lav bue noen få centimeter på hver side av kroppen. Stokken holdes noen få centimeter over underlaget.

Glideteknikk

Glideteknikk utføres på samme måte som pendelteknikk bortsett fra at stokktuppen hele tiden skal følge underlaget. Glideteknikken er mindre belastende for håndleddet og gir mer informasjon om underlaget. Teknikken kan være vanskeligere å koordinere med skrittene enn hva pendelteknikken er.

Glideteknikken foretrekkes gjerne ved søk, for eksempel etter en lav kant eller en trapp som går ned.

Diagonalteknikk og sporing

Å spore betyr at stokken kontinuerlig følger en ledelinje. Ved sporing må eleven bruke et annet grep og en annen teknikk enn ved pendel- og glideteknikk. Grunngrepet for diagonalteknikk er slik:

 1. Eleven holder stokken slik at tommelen peker ned langs håndtaket. Tommelfingeren fungerer som støtte ved en eventuell hindring.
 2. Eleven griper om håndtaket med resten av fingrene. Håndbaken vender opp.

Å følge ledelinjer ved bruk av diagonalteknikk er særlig effektivt på steder der eleven er kjent og ikke regner med å støte på overraskende hindringer. Teknikken er best egnet på steder med jevnt og glatt underlag og uten ledelinjer med mange hindringer og hjørner.

Det finnes to teknikker for å følge ledelinjer med diagonalteknikk.

Teknikk 1:

 1. Eleven holder stokken i diagonalteknikk med armen strak framover.
 2. Stokktuppen plasseres i underlaget i vinkelen mellom vegg og gulv.
 3. Stokken vinkles lett bakover slik at tuppen kan gli over mindre hindringer.

Avstanden mellom eleven og ledelinjen må ikke bli for stor. Da mister stokken sin beskyttende funksjon.

Teknikk 2:

 1. Eleven holder stokken i diagonalteknikk.
 2. Stokktuppen holdes mot underlaget i vinkelen mellom underlaget og ledelinjen.
 3. Stokken vinkles lett framover med stokktuppen først.

Denne teknikken kan gi bedre beskyttelse, men stokktuppen henger seg lett opp i hindringer og ujevnheter i underlaget.

Side 16 av 55