Til hovedinnhold

Mobilitet

Kryssing av vei

Når eleven skal krysse en vei, er det særlig viktig at stokken er godt synlig slik at bilister og andre trafikanter blir oppmerksomme på eleven.

  1. Eleven bruker glideteknikk for å finne veien eller fortauskanten.
  2. Når veien eller kanten er funnet, stopper eleven opp og tar riktig retning.
  3. Retningen beholdes, og eleven går ett skritt tilbake fra kanten.
  4. Eleven holder stokken godt synlig foran kroppens midtlinje med stokktuppen nær eller oppå kanten. Stokken holdes med strak arm på skrå ut fra kroppen. Eleven beholder denne venteposisjonen til det er klart for å krysse.
  5. Når eleven vil starte veikryssingen, markeres dette ved å strekke armen og stokken ut i veibanen. Stokken holdes ca. 20 cm over bakken. Eleven står stille i denne venteposisjonen noen sekunder før kryssingen startes.
  6. Eleven går opp på fortauet samtidig som glideteknikk brukes for å sjekke at det ikke er noen hindringer.

Side 19 av 55