Til hovedinnhold

Mobilitet

Stokkteknikk i trapper

Noen elever kan være engstelige for å gå ned trapper. Her er noen råd som kan gjøre at det oppleves tryggere:

 • Det er enklere å fange opp en trapp som går nedover ved bruk av glideteknikk.
 • I trapper som svinger, bør eleven gå der trinnene er bredest.
 • Bruk trappegelenderet der det finnes.

Stokkteknikk for trapper ned

 1. Eleven finner trappen ved å bruke glideteknikk.
 2. Eleven stiller seg vinkelrett på første trinn.
 3. Eleven bruker stokken for å fastslå bredden på trappen og velger deretter utgangsposisjon.
 4. Eleven inntar diagonalposisjon med stokktuppen 3–5 cm over kanten på det andre trinnet.
 5. Eleven går ned trappen med stokken i diagonalposisjon 3–5 cm over kanten på trappetrinnene.
 6. Når eleven er på siste trinn, berører stokken gulvet. Da er det ett trinn igjen å gå.

Stokkteknikk for trapper opp

 1. Eleven bruker glideteknikk for å finne første trappetrinn.
 2. Eleven inntar vinkelrett posisjon. Stokken holdes mot trappetrinnet.
 3. Eleven stiller seg inntil trinnet.
 4. Eleven beveger stokkhånden ned på håndtaket, og roterer stokken til tommelen vender loddrett nedover.
 5. Eleven løfter stokken opp på første trinn slik at den hviler mot andre trinn og holder stokken diagonalt.
 6. Eleven strekker ut armen, setter press på stokken med tommelen og begynner å gå opp trappen.
 7. Når eleven går oppover trappen, vil stokktuppen slå inn mot alle trinnene.
 8. Når stokktuppen glir innover avsatsen, er trappen slutt.

Det er viktig at eleven er oppmerksom på når trappen er slutt, slik at eleven ikke tråkker ut i løse luften. Man kan også sette et merke på gelenderet for å markere dette.

Side 18 av 55