Til hovedinnhold

Mobilitet

Stokkteknikk ved følging av en ledelinje

Når du skal følge en ledelinje, kan du bruke både diagonalteknikk og pendel-/glideteknikk.

Opphøyet ledelinje

Når eleven skal følge en opphøyet ledelinje, for eksempel en fortauskant, er det vanlig å bruke en kombinasjon av pendel- og glideteknikk i to-takt:

  1. Eleven bruker glideteknikk inn mot kanten.
  2. Eleven bruker pendelteknikk ut fra kanten og tilbake til utgangspunktet.

Glideteknikken gjør det enklere for eleven å fange opp kanten/ledelinjen.

Nedsenket ledelinje

Når eleven skal følge en nedsenket ledelinje, er det vanlig å bruke en kombinasjon av pendel- og glideteknikk i tre-takt:

  1. Stokken pendles i en bue over og litt utenfor kanten.
  2. Stokken føres tilbake til kanten ved hjelp av glideteknikk.

Glideteknikken har den fordelen at eleven hele tiden kjenner ledelinjen. Pendelteknikken har den fordelen at eleven kan gå med større fart og benytte lyden fra stokken til å følge kanter. For å gjøre seg nytte av stokklyden bør eleven lære ekkolokalisering.

Side 17 av 55