Til hovedinnhold

Mobilitet

Svaksyntmobilitet

Begrepet “svaksyntmobilitet” viser til at den som mottar mobilitetsopplæring har en synsrest som kan benyttes i orientering. I mobilitetsopplæringen for svaksynte må det tas andre hensyn enn i opplæringen for elever som er blinde.

Å orientere seg med nedsatt syn kan være krevende, og behovet for tilrettelegging vil være avhengig av elevens synsfunksjon. Følgende bør kartlegges for å få forståelse for hvilke behov eleven har i mobilitetsopplæringen:

  • Hvilke situasjoner som er mest utfordrende
  • Hva som skal til for at forflytning og orientering fungerer godt

Det er en fordel at eleven har kjennskap til egen synsfunksjon, og vet hvordan den kan påvirke orientering i ulike situasjoner.

Side 37 av 55